EELK TALLINNA PÜHA VAIMU KIRIKUS ja KOGUDUSEMAJAS   

(HERE ON THE WEB-PAGE PLEASE SCROLL TO THE END

FOR ENGLISH LANGUAGE NOTICES) 

EESTI VABARIIGIS SEOSES KOROONAVIIRUSE LEVIKUGA JA LIIKUMISPIIRANGUTEGA 

ON KIRIKUSSE JA KOGUDUSEMAJJA

JUURDEPÄÄS ALATES 25. MÄRTSIST VÄGA RANGELT PIIRATUD.

KIRIKUS JUMALATEENISTUSED, VESPERID JA MUUSIKATUNNID EI TOIMU.

KIRIK ON SULETUD KÜLASTAJATELE.

TALITUSTE PUHUL VÕTKE ÜHENDUST KOGUDUSE ÕPETAJATEGA KOGUDUSE KANTSELEI KAUDU ja SAATE VASTAVAD JUHISED.

Kantselei valve - telefon: 53072935

või e-post: tallinna.puhavaimu@eelk.ee 

DIAKOONIATÖÖ

Kõik, kes vajavad poes käimisel või apteegist rohtude kättesaamisel abi, palume endast teada anda kantselei telefonil (+372) 53 07 29 35 

KOGUDUSEMAJAS EI TOIMU

KOHVILAUDU EGA KOKKUSAAMISI

 JA KOORIHARJUTUSI

NING PÜHAPÄEVAKOOLI TUNNID JÄÄVAD ÄRA.

PALVEPÄEVADEKS JA PÜHAPÄEVAKS PÜHAKIRJA LUGEMISED JA PALVED

Reede, 27. märts 2020 – Palvepäev

Kell 12:00 – 12:15 palvehetk

       Kirjakohad on antud isiklikuks pühakirja lugemiseks, mõtiskluseks ja palvetamiseks.

Psalm 121

Hesekiel 18: 21-23

Efeslastele 2:8-9

Markuse 1:40-42

Päevapalve: Halastaja Jumal, Sina oled meie abi hädade keskel. Tule oma abiga meie juurde, anna meile lohutust ja jõudu, et igapäevase eluga eriolukorras toime tulema. Lase meid oma ligimesi hädas märgata ja olla üksteisele toeks. Ole eriti haiglate, hoolekande asutuste ning meditsiini personaliga ja toeta neid.  Kuule meid Jeesuse Kristuse, meie Issanda pärast.

NB! Kellad keeratakse tund aega edasi

laupäev öösel vastu pühapäeva 28 märts vastu 29 märtsi.

 Pühapäev, 29 märts 2020 – Paastuaja 5. pühapäev - Judica

       11:00 – 11:30 palve pooltund
        Kirjakohad on antud isiklikuks pühakirja lugemiseks, mõtiskluseks ja palvetamiseks.

Jesaja 65:1-3

Efeslastele 2:12-16

Luuka 13:31-35

Päevapalve: Kõigeväeline Jumal, Sa andsid oma Poja inimeste kätte, kes Ta tapsid. Andesta meile vastuhakk Sinu seletamatule armastusele ja luba meil osa saada päästest, mille Sina oled maailmale kinkinud. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Kolmapäev, 01 aprill 2020 - Palvepäev
Kell 12:00 – 12:15 palvehetk

Kirjakohad on antud isiklikuks pühakirja lugemiseks, mõtiskluseks ja palvetamiseks.

Psalm 130

Hoosea 6:1-2

1 Johannese 1:5-2:6

Luuka 4:38-40

Päevapalve: Halastaja Jumal, Sina oled meie tugevus ja abi kõigi murede ja hädade keskel. Tule oma abiga meie juurde, anna meile lohutust ja jõudu, et me oma
ahastuses ei murduks. Lase meid ligimesi hädas märgata ja olla üksteisele toeks. Kuule meid Jeesuse Kristuse, meie Issanda pärast.

 Reede, 03 aprill 2020 - Palvepäev

Kell 12:00 – 12:15 palvehetk

Kirjakohad on antud isiklikuks pühakirja lugemiseks, mõtiskluseks ja palvetamiseks.
Psalm 143

Jeremija 17:14-17

Ilmutuse raamat 3:14-22

Johannese evangeelium 3:16-17

Päevapalve: Kõigeväeline Jumal, taevane Isa, me ülistame Sind, sest Sa oled oma Vaimu välja valanud ning Tema kaudu pühitsed ja juhatad oma rahvast. Valgusta ja juhata oma Vaimuga meie südameid, kinnita ja kaitse oma väega ning aita, et Sinu kogudus võiks kasvada usus ja armastuses. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

 INFOT JUMALATEENISTUSTE TOIMUMISE/MITTETOIMUMISE KOHTA  PALUN  JÄLGIDA KODULEHTE : www.puhavaimu.ee
INFOT SAAB KÜSIDA KA E-POSTI TEEL: tallinna.puhavaimu@eelk.ee
või  TELEFONIS (+372) 53072935

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kantseleiga  (Kogudusemajas Pühavaimu 4) vastuvõtu ei toimu aga on ühendust võimalik saada
tel 646 4430 või  53072935
   või e-post: tallinna.puhavaimu@eelk.ee 

Õpetajate vastuvõtu ajad:  Õp. Gustav Piir kokkuleppel gustav.piir@eelk.ee

Õp. Eha Kraft kokkuleppel  eha.kraft@eelk.ee 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

INFORMATSIOON  PÄEVAHOIULT "PESAKE" (E-R kell 8.00 – 18.00)
Asukoht: Tallinn Pühavaimu 4. Теl: 644 4102; Mob.: 53 072 935
post: eha.craft@gmail.com või: tallinna.puhavaimu@eelk.ee Koduleht: pesake.weebly.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

ANNETUSED PÕHIKOGUDUSELE

Apostel Paulus kirjutab: „Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat”  ( II kor. 9:7)

LIIKMEANNETUST

Koguduse pangaarvele:

EELK Tallinna Püha Vaimu kogudus

SWEDBANK a/a konto nr. EE312200001120200255  (Tasudes pangaarvele,  palume märkida maksja nimi, makse nimetus ja millise perioodi eest tasutakse). 

ERIOTSTARBELISI ANNETUSI

saab kanda alljärgnevale kontole: 

EELK Tallinna Püha Vaimu kogudus SWEDBANK a/a EE272200221060085051.

Selgitusse palume kirjutada konkreetselt, mida toetada soovitakse.

Täname annetajaid, kes  on annetanud koguduse eriotstarbeliste korjanduste heaks:

Rahumäe kabeli heaks ja  kiriku küttekulude katteks  2020 aastal.

ORELI RESTAUREERIMISEKS ANNETUSTEL

on avatud oma arveldusarve 

EELK Tallinna Püha Vaimu kogudus SWEDBANK a/a EE742200221017384514. 

Aitäh kõigile annetajatele kes oreli restaureerimiseks annetanud. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

SAINT TIMOTHY AND SAINT TITUS CONGREGATION

SERVICES IN ENGLISH AT THE HOLY SPIRIT CHURCH

Pühavaimu Street 2, Tallinn Old Town 10123

If you need assistance the telephones for the church office are:

(+372) 646-4430 or (+372) 53-072-935 or use e-mail: tallinna.puhavaimu@eelk.ee

Priest-in-charge in the church: Revd. Gustav Piir 

Assisting-priest on duty in the Parish House: Revd. Eha Kraft  

Due to Emergency Health Measures as of March 25th gatherings

of over two people are no longer possible because of the COVID-19 virus.

The church is closed to all visitors with no services and recitals taking place. All people are requested to stay home. 

CLOCKS ARE TURNED ONE HOUR AHEAD IN THE EARLY MORNING HOURS OF SUNDAY MARCH 29TH  - 2 AM becomes 3 AM.

There will be no English Service on Sunday March 29th at 13:00.

Those wishing to make donations to the church please use the account of the Mother Congregation: EELK Tallinna Püha Vaimu kogudus

SWEDBANK account number EE312200001120200255   

and mark: Donation for St. Timothy and St. Titus Congregation.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DIEVKALPOJUMS LATVIEŠU VALODĀ 5.APRĪLĪ ĀRKĀRTAS STĀVOKĻA DĒĻ NENOTIKS

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 


SAFEGUARDING

The safeguarding and protection of all children, young persons and adults who may be vulnerable and the establishing of safe, caring communities which provide a loving environment where there is a culture of ‘informed vigilance’ as to the dangers of abuse are part of our policy in this parish.  We respond without delay to every complaint made which suggests that a child, young person or adult may have been harmed. We co-operate with the local police, relevant local agencies and any other relevant body (eg other faith groups) in any investigation. We seek to work with anyone who has suffered abuse, developing with them an appropriate ministry of informed pastoral care. We challenge any abuse of power, especially by anyone in a position of trust. We offer pastoral care and support, including supervision and referral to the proper authorities, to any member of our church community known to have offended against a child, young person or vulnerable adult.

You will find details on how we action our policy and useful contact information on the Diocese Homepage  https://europe.anglican.org/safeguarding/safeguarding

If you have any queries please speak to the EELC Tallinn Holy Spirit (EELK Tallinna Püha Vaimu) Congregation Safeguarding Officer Astrid Liiskmann astrid.liiskmann@gmail.com or Safeguarding-ID Checker Eha Kraft eha.kraft@eelk.ee or contacts via (+372) 646-4430 or tallinna.puhavaimu@eelk.ee. 

EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse põhikoguduse ja osakogudused : 

 

- Meie kinnitame, et meie kogudus,  osakoguduseed ja Sihtasutus Püha Vaimu Kirik toetavad perekondi selleks ,et kasvatada ja kaitsta lapsi, noori ja inimesi ,keda on kerge rünnata.
- Meie võtame arvesse ,et meie töö laste, noorte ja inimestega, keda on kerge rünnata on kiriku poolne vastutus mida tuleb tõsiselt kanda.
- Meie rakendame Inglismaa Kiriku Euroopa Piiskopkonna poliitikat nagu on kirjeldatud juhises „Laste Hoolekanne ja Kaitse“.
- Meie valime hoolega, koolitame ja võtame tööle ning toetame oma töötegijaid. 
- Meie tõsiselt ja aegsasti tegeleme kaebustega.
- Igal aastalt meie vaatame üle oma tegevuse ja praktika laste, noorte ja kergesti rünnatavate inimeste kaitse valdkonnas.
- Meie esindaja laste, noorte ja kergesti haavatavate inimeste puhul on: (määratava isiku nimi)
- Meie kinnitame et riiklikud seadused mis kaitsevad lapsi, noori ja kergesti rünnatavaid  inimesi on meil selged ja samas, et on vajalik uurida süüdistusi ja väärkohtlemisega seotud juhtumeid. Meie teeme oma parima, et võtta arvesse kõiki muudatusi seoses nende nõuetega.