Jumalateenistus armulauaga pühapäeviti kell 11.00 
Inglisekeelne jumalateenitus armulauaga pühapäeviti kell 13.00 
Lätikeelne jumalateenistus armulauaga kuu 1. pühapäeval kell 15.00
Muusikatund kirikus esmaspäeviti kell 18.00  - SISSEPÄÄS VABA. Annetus koguduse muusikatöö heaks. 

 

EELK TALLINNA PÜHA VAIMU KIRIKUS JA KOGUDUSEMAJAS

         

Pühapäev, 12. Veebruar  3. Pühapäev enne paastuaega - Septuagesima

                        Kell 11.00     PEREJUMALATEENISTUS ARMULAUAGA. 
                                                    Kohvilaud kogudusemajas pärast jumalateenistust.                                                     
                        Kell 13.00    Ingliskeelne  jumalateenistus armulauaga.

                                   

Esmapäev, 13.  veebruar       Muusikatund kell 18.00. Esineb Eesti Kunstnike Liidu koor.

Neljapäev, 16. veebruar        Talveperioodi leerikursus täiskasvanutele kogudusemaja saalis kell 18.00.

 

Pühapäev, 19 veebruar   2. Pühapäev enne paastuaega – Sexagesima

                        Kell 11.00     JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA.
                                                    Samal ajal pühapäevakool kogudusemajas.
                                                    Koguduse Täiskogu Koosolek järgneb jumalateenistusele.
                        Kell 13.15      Ingliskeelne  jumalateenistus armulauaga.

 

Esmapäev, 20. veebruar       Muusikatund kell 18.00. Esineb Kristiina Hoidre orelil.

Neljapäev, 23. veebruar        Talveperioodi leerikursus täiskasvanutele kogudusemaja saalis kell 18.00.

 

Pühapäev, 26. veebruar  Pühapäev enne paastuaega – Esto Mihi -Quinquagesima

                        Kell 11.00     JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA.
                                                    Samal ajal pühapäevakool kogudusemajas.
                                                    Nõukogu valimised lõppevad kell 12.30.
                                                    Kohvilaud kogudusemajas pärast jumalateenistust.
                         Kell 13.00    Ingliskeelne  jumalateenistus armulauaga. 

Esmapäev, 27. veebruar       Muusikatund kell 18.00 Esineb Olga Gams orelil.

Kolmapäeval, 1. märtsil – Eesti- ja inglisekeelne Tuhkapäeva palvus armulauaga kell 13.00

Neljapäev, 2. märtsil             Talveperioodi leerikursus täiskasvanutele kogudusemaja saalis kell 18.00.

 

 

 
 

                                    INFORMATSIOON  PÄEVAHOIULT "PESAKE" 

 Tere!
1. augustist oleme puhkuselt tagasi ja jälle avatud nii meie vanade olijate kui uute tulijate jaoks. Meie esimesed kaks tegutsemise aastat on näidanud, et "Pesake " on lapsele selle päris esimese kohana kuhu minna, kui ema lihtsalt peab tööle minema, väga hea koht. 
Me ei ole sunnitud nõudma, et laps oskaks juba potil käia, ise süüa ja ise riidesse panna. Me saame kõike seda siin koos õppida. 
"Pesakese" rühma maksimum suuruseks on 10 last. Lastega tegeleb kaks väga toredat hoidjat ja lisaks on veel abiline. Just see hoitavate ja hoidjate arvuline proportsioon annab meile võimaluse olla väga paindlikud ja ikka leidub keegi kel on aega laps sülle võtta ja lohutada kui seda peaks vaja minema.
Me saame jalutuskäikudel 100% ära kasutada kõik vanalinnas pakutava - muuseumid , näitused ja loodame , et nukuteater ka lõpuks jälle korda saab.
Hoidjad ja muusikaõpetaja juba igatsevad tagasi tööle, uued mänguasjad ootavad, meisterdamisvahendite tagavara on täiendatud - MEIE OOTAME

 

 

ANNETUSED PÕHIKOGUDUSELE

Apostel Paulus kirjutab: „Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat”  ( II kor. 9:7)

LIIKMEANNETUST saab tasuda kantseleisse E-R kell 10.00-13.00  või koguduse pangaarvele: Swedbank, konto nr. EE312200001120200255  EELK Tallinna Püha Vaimu kogudus. (Tasudes pangaarvele,  palume märkida maksja nimi, makse nimetus ja millise perioodi eest tasutakse).

ERIOTSTARBELISI annetusi saab kanda alljärgnevale kontole: 

EELK Tallinna Püha Vaimu kogudus SWEDBANK a/a EE272200221060085051.

Selgitusse palume kirjutada konkreetselt, mida toetada soovitakse.

Täname annetajaid, kes  on annetanud koguduse eriotstarbeliste korjanduste heaks:

 oreli restaureerimise heaks,Rahumäe kabeli heakskiriku valgustuse uuendamise heaks ja samuti kiriku küttekulude katteks  2017 aastal

NEED, KES EI SOOVI, ET ANNETUSE KOHTA INFORMATSIOON EDASTATAKSE MAKSUAMETILE, PALUN VÕTTA ÜHENDUST KOGUDUSE KANTSELEIGA: e-post tallinna.puhavaimu@eelk.ee või telefonil 646 4430 E-R kell 10-13 enne 31. detsembrit 2016.

 

EELK TALLINNA PÜHA VAIMU KIRIKUS JA KOGUDUSEMAJAS

                                                                                                             

                                           PÜHAPÄEVAKOOL  ALUSTAS UUT HOOAEGA!

ALUSTASIME 4 SEPTEMBRIL  KOGUDUSEMAJAS  . LAPSED  VANUSELISELT JAOTATUD KAHTE VANUSERÜHMA.

                                 ALGUS ON KELL  11.00 !!!   JÄTKUVALT TERE TULEMAST !

PARALLEELSELT  ALUSTAS KA INGLISEKEELNE PÜHAPÄEVAKOOL!

 HOOAJAL 2016/2017 ON KIRIKU PERETEENISTUSED ALL ANTUD KUUPÄEVADEL:

    12.02.17 ; 12.03.17 ; 09.04.17 ; 14.05.17  !!!

 

UUS!!! ALATES  14. OKTOOBRIST REEDETI ALUSTAS KOGUDUSEMAJAS TAAS INGLISE KEELE KURSUS EDASIJÕUDNUTELE KELLA 10-12. OLETE KÕIK TERETULNUD!!! LISAINFORMATSIOON  55657596 SIIRI RONIMOIS(peale kella 16.00). Kursus on minimaalse tasuga.

 UUS!!! KOGUDUSE KAMMERKOOR  RIHO RIDBECKI JUHATUSEL KUTSUB ENDA RIDADESSE TENOREID JA BASSE!!!
LISAINFORMATSIOON  KOGUDUSE KANTSELEIST TEL. 6464430 KL.9 - 15

 

 

EELK Tallinna Püha Vaimu Kogudus Nõukogu Valimised

 EELK Tallinna Püha Vaimu Koguduse nõukogu kuulutab välja EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse Täiskogu koosoleku pühapäevast 19. veebruarist 2017 kell 12:15 kuni pühapäevani 26, veebruarini 2017 kell 12.30 selleks, et viia läbi koguduse nõukogu liikmete ja nende asemike valimine.

Nädala sees valimisejaoskond kantseleis E-R kell 10.00-13.00.

(Neil kes ei pääse kiriku juurde on võimalus ka valimiskasti koduseks valimiseks tellida – helistage kantselei ajal E-R 646-4430.)

 Päevakorras

  1. Avapalvus ja rakendamine
  2. Koosoleku juhataja teadaanne
  3. Valimiskomisjoni liikmete valimine
  4. Koguduse nõukogu liikmete kandidaatide tutvustamine
  5. Koguduse nõukogu liikmete ja nende asemike valimine

 EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse nõukoguliikme kandidaadid ülesseatud 5.02.2017

 Ülle Gunin
Teele Hallmägi
Kristiina Hoidre
Allan Krass
Eve Lamberg
Lauri Lind
Astrid Linnumäe
Heino Lõiveke
Annike Maripuu
Peep Mühls
Solveig Saar
Piret Suurväli
Katrin Tanvel
Inese Vohlbrück

 

 Lgp. EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse täiskoguliige:

 

EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse uue nõukogu valimiseks on määratud aeg 19-26. veebruarini 2017. Koosolek algab Tallinna Püha Vaimu kirikus pühapäeval 19.02.2017 ja lõpeb pühapäeval 26.02-2017 pärast jumalateenistust Tallinna Püha Vaimu kirikus. 

Hääleõigus (Siin valija puhul vanuse piirangut ei ole kiriku seaduse kohaselt.) on kõigil Tallinna Püha Vaimu koguduse ristitud ja leeritatud liikmetel (sh. Läti Kolmainu osakoguduse ja Püha Timoteose ja Püha Tiituse osakoguduse nimekirjas liikmed kes ei kuulu ühegi teise EELK koguduse täiskoguliikmete nimekirja), kes on 2016. ja/või 2017. aastal käinud armulaual ning teinud liikmeannetuse. 

Valimas saab käia ka koguduse kantseleis nädala sees kantselei vastuvõtu aegadel E-R kell 10-00-13.00. Eraldi saab pöörduda juhatuse poole, et paluda valimiskasti koduse hääletamise tarvis kohale toimetamist.

 Igal valijal on võimalik anda hääl kuni viie kandidaadi poolt. Kes kirjutab sedelile vähem kui viis nime, selle sedel kehtib ja arvesse lähevad kõik hääled, kes aga kirjutab sedelile rohkem kui viis nime, selle sedel loetakse kehtetuks. Ühe kandidaadi poolt ei saa anda mitut häält. Kui sedelil on sama nimi kirjutatud mitu korda, loetakse see üheks hääleks.

 Üles  seatakse vähemalt 16 kandidaati. Neist 12 enam hääli saanut moodustavad uue nõukogu. Ülejäänute seast loetakse kõik need, kes on saanud vähemalt ühe hääle, nõukogu asendusliikmeteks. See tähendab, et kui järgneva nelja aasta jooksul lahkub mõni liige nõukogust, arvatakse häälte arvult järgmine asendusliige automaatselt nõukogu liikmeks. Koguduse vaimulikud on ametipoolest nõukoguliikmed.  Kandidaatide üles seadmise tähtaeg on 5.02.2017 kell 12.00. Koguduse juhatuse kinnitab 5.02.2017 kandidaatide nimekirja valimiste tarvis.

 Kandidaate või üles seada vähemalt  5 kuni 10 täiskoguliiget üheskoos,  koguduse nõukogu, koguduse juhatus ja koguduse õpetaja, Kandidaat peab olema ristitud ning konfirmeeritud koguduse täiskoguliige kes vähemalt 18 aastat vana. Kandidaatide ülesseadmiseks peab olema eelnevalt kandidaadi nõusolek.  Täiskogu liige võib  alla kirjutada kuni kolmele kandidaadi ülesseadmise kirjale. Juhul kui täiskogu liige on alla kirjutanud enamale kui kolmele kandidaadi ülesseadmise kirjale, loetakse tema allkiri kehtivaks ainult esimesel kolmel koguduse juhatusele esitatud ülesseadmiskirjal. Kandidaat ise ei või enda ülesseadmise kirjale alla kirjutada. Vastavad ankeedid kandidaatide ülesseadmiseks võite saada koguduse juhatuselt või koguduse õpetajalt.

 EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse Püha Timoteose ja Püha Tiituse osakoguduse (AGM – Annual General Meeting) aastakoosolek toimub pühapäeval 19.01.2017 pärast inglise keelset jumalateenistust (teenistus algab erandina kell 13.15).

 EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse Sakariase osakoguduse täiskoguliikmed valivad oma juhtorganid eraldi 26.02.2017.

 EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse Lasnamäe Püha Markuse osakoguduse tegevusest osavõtjad valivad oma algatusrühma tarvis juhtorganid eraldi.

 

Tallinnas, 11.01.2017

Lugupidamisega

 

Õp. Gustav Piir

                                                           

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SAINT TIMOTHY AND SAINT TITUS CONGREGATION

SERVICES IN ENGLISH AT THE HOLY SPIRIT CHURCH

Pühavaimu Street 2, Tallinn Old Town

Church Office 646-4430 – Priest-in-charge: Revd. Gustav Piir

 

EUCHARIST EVERY SUNDAY AT 13.00 / 1 PM

MUSIC HOUR IN THE CHURCH ON MONDAYS AT 6 PM

Free admission – donations go toward the music program of the church.  

The Church is open for tourists  (except during services and events)

Monday to Friday 10.00-14.00, Saturday 10.00-16.00 and Sunday between services. 

THE SUNDAY SCHOOL AND YOUTH PROGRAM  AS WELL AS DAY-CARE for this school year 2016-2017, in co-operation with the Tallinn Holy Spirit Congregation. Those parents interested in enrolling their children and would like further information please contact Revd. Eha Kraft by e-mail eha.kraft@eelk.ee  or phone (372) 53-443-555. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LATVIEŠU sv TRĪSVIENĪBAS  DRAUDZES

DIEVKALPOJUMI: MĒNEŠA 1. SĒTDIENĀ PIKST 15.00

Mācītājs Valdeks Johansons: valdek.johanson@eelk.ee

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SAKARIASE OSAKOGUDUSE VIIPEKEELNE JUMALATEENISTUS iga kuu 2. ja 4. pühapäev algusega kell 12.00

USUTEADUSE INSTITUUDI PÜHA RISTI KABELIS PÜHAVAIMU TN 6 

Õpetaja Tiiu Hermat  -       www.facebook.com/Sakariasekogudus/

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 Püha Vaimu kiriku lahtioleku ajad    2016/ 2017.a.

 

14. jaanuar-15.märts  E-R kell 12-14  Laupäeviti  kl. 10-16

18.märts -29. aprill   E-R kell 10-15  Laupäeviti  kl. 10-16

2.mai – 30. september  E-R kell 9-18  Laupäeviti  kl. 9-18

3.oktoober -30. november 2016 E-R  kell-10-14  Laupäeviti  kl. 10-16

1.detsember 2017– 13. jaanuar 2018 E-R  kell 9-18   Laupäeviti  kl. 10-16

 

The EELC Holy Spirit Congregation in Tallinn     opened in year 2017.

 

1st of Dec 2016– 6th of Jan in 2017   Mon –Fry at 9-18   Saturdays at 10-16

7th of Jan -15th of March    Mon-Fry at 12-14   Saturdays  at 10-16

18th of March -29th of Apr   Mon-Fry at 10-15    Saturdays at 10-16

2nd of May – 30th of Sept   Mon –Fry at 9-18    Saturdays at 9-18

3rd of Oct -30th of Nov     Mon –Fry at 10-14    Saturdays  at 10-16

1st of Dec 2017– 6th of Jan in 2018   Mon –Fry at 9-18    Saturdays at 10-16

Black out days : 24th of December and the first of Easter Day