EELK TALLINNA PÜHA VAIMU KIRIKUS ja KOGUDUSEMAJAS 

(For notices in English please scroll down to Saint Timothy and Saint Titus Congregation)

Lugupeetud EELK Tallinna Püha Vaimu koguduseliige ja kiriku külastaja:

Kirik  avatakse võimalust mööda turistidele E-L keskpäeviti - 24. tunni ettetellimisel koguduse kantselei kaudu.  Kantselei telefon E-R kell 10,00-13.00: 

53 07 29 35 või e-post: tallinna.puhavaimu@eelk.ee.

Pühapäeviti on kirik avatud külastajatele jumalateenistuste vahel ja pärast viimast teenistust veel 30 minutit.

 Mõned piirangud Tallinna Püha Vaimu kirikus:  Kui Teie või Teie lähedased , kellega koos elate ,olete haiged, palun püsige kodus ja ravige ennast. Kirikus käte desinfitseerimiseks aine, mida tuleb kasutada, on kiriku peaukse juures ning palume oma maske kasutada. Kirikusse sisenedes tuleb hoida 2+2 distantsi ning jumalateenistustel, talitustel ja kontserdiks tuleb istuda selleks ettenähtud vabadel kohtadele kiriku pikihoones. Kooriruum ja rõdud jäävad suuremale rahvahulgale suletuks  ja  jumalateenistuse ajal korjandust ei toimu. Selle asemel palume annetused teha pangaülekandega (SWEDBANK a/a nr. EE312200001120200255) või kirikus olevatesse korjanduskarpidesse asetada.  Armulaua puhul on individuaalne lähenemine vastaval 2+2 reeglile ja armulaua jagamine toimub võidukaare all. Pühapäevased jutluseid paneme üles koguduse kodulehele nuppu alla „Diakoonia“.
Suurematest kohvilaudadest ning kogunemistest oleme loobunud kuna kogudusemaja saali täituvus seoses 2+2 reegliga on maksimaalselt 25. inimest. Palun järgige koguduse kodulehte seoses toimuvate sündmustega kogudusemajas.
Talituste puhul võtke ühendust koguduse õpetajatega koguduse kantselei kaudu ja saate vastavad juhised. Kantselei telefon esmaspäevast reedeni kell 10-13.00: 53 07 29 35 või

e-post: tallinna.puhavaimu@eelk.ee.
Esmaspäeviti kell 16.00-18.00 ja pühapäeviti telefon kirikus 646-4430.
Soovides Jumala õnnistust ja tervist!
28. septembril, 2020
Gustav Piir, koguduse õpetaja


Esmaspäeval,  5. oktoobril.
Kell 18.00 – Muusikatund.  Esineb  Urmas Vulp (viiul), Kristiina Hoidre (orel)
Kolmapäeval,  7. oktoobril
Kell 12.00 Pühendusteose esitlemine (Õp. Dr. Randar Tasmuth).Sisenemine kutsetega.
Kell 16.00 EELK Usuteaduse Instituudi Jumalateenistus.
Pühapäeval,  11. oktoobril –  Lõikustänupüha.
Kell 11.00            Jumalateenistus armulauaga. Pühapäevakooli lapsed kogunevad kirikus ja siis kogudusemajas.
Kell 13.00           Ingliskeelne jumalateenistus armulauaga.
Esmaspäeval,  12. oktoobril.
Kell 18.00 – Muusikatund. Esineb Tuuliki Jürjo (orel)
Pühapäeval,  18. oktoobril –  20. pühapäev pärast nelipüha.
Kell 11.00            Jumalateenistus armulauaga. Pühapäevakool samal ajal kogudusemajas.
Kell 13.00           Ingliskeelne jumalateenistus armulauaga.
Esmaspäeval,  19. oktoobril.
Kell 18.00 – Muusikatund. Esineb Violetta Haletskaya(orel)
Pühapäeval,  25. oktoobril –  21. pühapäeval pärast nelipüha.
Kell 11.00            Jumalateenistus armulauaga. Pühapäevakool samal ajal kogudusemajas.
Kell 13.00           Ingliskeelne jumalateenistus armulauaga.
Esmaspäeval,  26. oktoobril.
Kell 18.00 – Muusikatund. Kaarli kontsertkoor,  dirigendid Piret Aidulo ja Pärtel Toompere
Laupäeval,  31. oktoobril – Reformatsiooni aastapäev
Kell 11.00            Jumalateenistus.
Pühapäeval,  1. novembril –  Pühakutepäev.
Kell 11.00            Jumalateenistus armulauaga. Pühapäevakool samal ajal kogudusemajas.
Kell 13.00           Ingliskeelne jumalateenistus armulauaga.
Kell 15.00           Lätikeelne jumalateenistus armulauaga.
Esmaspäeval,  2. novembril – Hingedepäev.
Kell 18.00 – Muusikatund.Nina Kawaguch(viiul),Maila Laidna (klaver)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DIAKOONIATÖÖ
Kõik, kes vajavad poes käimisel või apteegist rohtude kättesaamisel abi, palume endast teada anda kantselei telefonil (+372) 53 07 29 35.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
INFORMATSIOON  PÄEVAHOIULT "PESAKE" (E-R kell 8.00 – 18.00)
Asukoht: Tallinn Pühavaimu 4. -  Mobiil.: 53 07 29 35

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
LEERIKURSUS TÄISKASVANUTELE ON ALUSTANUD TEGEVUST .KOHTUMISED on KOGUDUSEMAJAS ja arvuti kaudu  NELJAPÄEVITI.  Informatsioon õpetaja Eha Kraft: eha.kraft@eelk.ee.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kantselei (Kogudusemajas Pühavaimu 4) avatud E – R  kell 10:00-13.00.
Kogudusemaja tel 53 072 935      e-post: tallinna.puhavaimu@eelk.ee
Õpetajate vastuvõtu ajad:  Õp. Gustav Piir E 16-18 (Kiriku käärkambris  tel. 646-4430)
Õp. Eha Kraft vastavalt kokkuleppel  eha.kraft@eelk.ee

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ANNETUSED PÕHIKOGUDUSELE
Apostel Paulus kirjutab: „Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat”  ( II kor. 9:7)
LIIKMEANNETUST
Koguduse pangaarvele:
EELK Tallinna Püha Vaimu kogudus
SWEDBANK a/a konto nr. EE312200001120200255  (Tasudes pangaarvele,  palume märkida maksja nimi, makse nimetus ja millise perioodi eest tasutakse).
ERIOTSTARBELISI ANNETUSI
saab kanda alljärgnevale kontole: 
EELK Tallinna Püha Vaimu kogudus SWEDBANK a/a EE272200221060085051.
Selgitusse palume kirjutada konkreetselt, mida toetada soovitakse.
Täname annetajaid, kes  on annetanud koguduse eriotstarbeliste korjanduste heaks
Rahumäe kabeli heaks ja  kiriku küttekulude katteks  2020 aastal.
ORELI RESTAUREERIMISEKS ANNETUSI
on avatud oma arveldusarve 
EELK Tallinna Püha Vaimu kogudus SWEDBANK a/a EE742200221017384514. 
Aitäh kõigile annetajatele kes oreli restaureerimiseks annetanud. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SAINT TIMOTHY AND SAINT TITUS CONGREGATION
SERVICES IN ENGLISH AT THE HOLY SPIRIT CHURCH
Pühavaimu Street 2, Tallinn Old Town 10123
Priest-in-charge: Revd. Gustav Piir. Office hours in the sacristy: Mondays 16.00-18.00
e-mail: gustav.piir@eelk.ee
Church (Pühavaimu Street 2 ) telephone: (+372) 646-4430
e-mail: tallinna.puhavaimu@eelk.ee
Parish House (Pühavaimu Street 4) telephone: (+372) 53-072-935
Restrictions in terms of social distancing apply to our all gatherings
in the church and parish house.
EUCHARIST EVERY SUNDAY AT 13.00 / 1 PM.
SUNDAY SCHOOL FOR CHILDREN SUNDAY AT 11.00 (PARISH HOUSE)
WE ARE GREATFUL TO THOSE WHO MAKE DONATIONS TO SUPPORT MINISTRY OF THE ST. TIMOTHY AND ST. TITUS CONGREGATION. Those wishing to make donations to the church please use the account of the Mother Congregation: EELK Tallinna Püha Vaimu kogudus SWEDBANK account number EE312200001120200255  and mark: Donation for St. Timothy and St. Titus Congregation OR donation for Music Program.
EVENING RECITALS EVERY MONDAY at 18.00 / 6 PM with FREE ADMISSION (DOORS OPEN AT 17.30 / 5.30 PM).
THE CHURCH IS OPEN FOR TOURISTS BY ADVANCE APPOINTMENT
MID-DAY MONDAY to SATURDAY.
PLEASE CONTACT THE CHURCH OFFICE 24. hours in advance of visit
 during OFFICE HOURS MONDAY to FRIDAY 10am to  1pm.
Phone: (+372) 53-072-935 or e-mail: tallinna.puhavaimu@eelk.ee.
On Sundays the church is open to visitors between services and after the last service for 30 minutes.

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
LATVIEŠU sv TRĪSVIENĪBAS  DRAUDZES
DIEVKALPOJUMI: MĒNEŠA 1. SVĒTDIENĀ PLKST 15.00
Mācītājs Valdeks Johansons: valdek.johanson@eelk.ee
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SAKARIASE OSAKOGUDUSE VIIPEKEELSED JUMALATEENISTUSED
KUU TEISEL JA NELJANDAL LAUPÄEVAL (kui ei ole teisiti väljakuulutatud)
EELK Tallinna Püha Vaimu Kiirkus algusega kell 10.30  - sissepääs hoovi poolt
Õpetaja Tiiu Hermat  -  www.facebook.com/Sakariasekogudus/ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

                                 TURVALISUS ja KAITSE / SAFEGUARDING

EELK Tallinna Püha Vaimu kogudus koos osakogudustega ja Sihtasutus Püha Vaimu Kirikuga:
Meie kinnitame, et meie kogudus,  osakogudused ja Sihtasutus Püha Vaimu Kirik toetavad kõiki lapsi, noori ja täiskasvanuid  selleks ,et kasvatada ja kaitsta lapsi, noori  ja täiskasvanuid – kõiki inimesi (sh. inimesi ,keda on kerge rünnata vaimselt või füüsiliselt). Meie võtame arvesse ,et meie töö laste, noorte ja täiskasvanud inimestega (kaasa arvatud neid ,keda on kerge rünnata) on kirikupoolne vastutus mida tuleb tõsiselt kanda.
Meie rakendame Inglismaa Kiriku Euroopa Piiskopkonna poliitikat nagu on kirjeldatud juhises„ „Hoolekanne ja Kaitse“ / inglisekeeles „Safeguarding“.
Meie valime hoolega, koolitame ja võtame tööle ning toetame oma töötegijaid. 
Meie tõsiselt ja aegsasti tegeleme kaebustega.
Meie kinnitame , et riiklikud seadused ,mis kaitsevad lapsi, noori ja täiskasvanuid (sh. kergesti rünnatavaid  inimesi ) on meil selged ja samas, et on vajalik uurida süüdistusi ja väärkohtlemisega seotud juhtumeid ning meie teeme oma parima, et võtta arvesse kõiki muudatusi seoses nende nõuetega. Igal aastalt meie vaatame üle oma tegevuse ja praktika laste, noorte ja täiskasvanud inimeste (sh. kergesti rünnatavate inimeste) kaitse valdkonnas. 

Meie koguduse nõukogus selles küsimuses vastutavad isikud on Astrid Liiskmann: astrid.liiskmann@gmail.com ja ID ülevaataja on Eha Kraft: eha.kraft@eelk.ee või kontakt kantselei kaudu: Kantselei valve - telefon: 53 07 29 35  või e-post: tallinna.puhavaimu@eelk.ee. 

Safeguarding at the Holy Spirit Church, including the Congregation of St. Timothy and St. Titus.

The safeguarding and protection of all children, young persons and adults  (especially  those who may be vulnerable to abuse) is a priority as we establish a safe, caring communities which provide a loving environment where there is a culture of ‘informed vigilance’ as to the dangers of abuse is part of our policy in this parish.  We respond without delay to every complaint made which suggests that a child, young person or adult may have been harmed. We co-operate with the local police, relevant local agencies and any other relevant body (eg other faith groups) in any investigation. We seek to work with anyone who has suffered abuse, developing with them an appropriate ministry of informed pastoral care. We challenge any abuse of power, especially by anyone in a position of trust. We offer pastoral care and support, including supervision and referral to the proper authorities, to any member of our church community known to have offended against a child, young person or adult.
You will find details on how we action our policy, co-operate with the Church of England Diocese in Europe and useful contact information on the Diocese Homepage:
https://europe.anglican.org/safeguarding/safeguarding.
If you have any queries please speak to the EELC Tallinn Holy Spirit (EELK Tallinna Püha Vaimu) Congregation Safeguarding Officer Astrid Liiskmann astrid.liiskmann@gmail.com or Safeguarding-ID Checker Eha Kraft eha.kraft@eelk.ee or contacts via (+372) 53 07 29 35 or e-mail: tallinna.puhavaimu@eelk.ee