Jumalateenistus armulauaga pühapäeviti kell 11.00 
Inglisekeelne jumalateenitus armulauaga pühapäeviti kell 13.00 
Lätikeelne jumalateenistus armulauaga kuu 1. pühapäeval kell 15.00
Muusikatund kirikus esmaspäeviti kell 18.00  - SISSEPÄÄS VABA. Annetus koguduse muusikatöö heaks. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kirik on avatud turistidele välja arvatud jumalateenistuse ja talituste ajal,

  esmaspäevast reedeni kell 09.00-18.00  ja laupäeviti 10.00-18.00 ning pühapäeval jumalateenistuste vahel. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  

ANNETUSED PÕHIKOGUDUSELE

Apostel Paulus kirjutab: „Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat”  ( II kor. 9:7)

LIIKMEANNETUST saab tasuda kantseleisse E-R kell 10.00-13.00  või koguduse pangaarvele: Swedbank, konto nr. EE312200001120200255  EELK Tallinna Püha Vaimu kogudus. (Tasudes pangaarvele,  palume märkida maksja nimi, makse nimetus ja millise perioodi eest tasutakse).

ERIOTSTARBELISI annetusi saab kanda alljärgnevale kontole: 

EELK Tallinna Püha Vaimu kogudus SWEDBANK a/a EE272200221060085051.

Selgitusse palume kirjutada konkreetselt, mida toetada soovitakse.

Täname annetajaid, kes  on annetanud koguduse eriotstarbeliste korjanduste heaks:

 oreli restaureerimise heaks,Rahumäe kabeli heakskiriku valgustuse uuendamise heaks ja samuti kiriku küttekulude katteks  2017 aastal

NEED, KES EI SOOVI, ET ANNETUSE KOHTA INFORMATSIOON EDASTATAKSE MAKSUAMETILE, PALUN VÕTTA ÜHENDUST KOGUDUSE KANTSELEIGA: e-post tallinna.puhavaimu@eelk.ee või telefonil 646 4430 E-R kell 10-13 enne 31. detsembrit 2017.

 

EELK TALLINNA PÜHA VAIMU KIRIKUS JA KOGUDUSEMAJAS 

                                    

2017/2018 pereteenistused:  10.12 , 14.01.18 , 11.02.18 , 11.03.18 , 8.04.18 , 13.05.18

Pühapäevakooli vanem ja noorem rühm  hakkab koos käima alates 03.09. igal pühapäeval  kell 11.00.

Noorteleer alates 11.09.2017 kaks korda kuus kell 17.00 õhtul.

Leeritunnid täiskasvanutele  alates 14.09  kell 18.00 neljapäeviti koguduse majas

Laste laulustuudio alates 03.09  iga pühapäev kell 12.30. Kõik lapsed on väga oodatud!

Kogudusemajas alustab 14.09 alates igal neljapäeval kell 11.00 beebikool.Tere tulemast!

 

 

Pühapäeval, 26. novembril IGAVIKU PÜHAPÄEV – SURNUTEMÄLESTUSPÜHA

Kell 11.00          Jumalateenistus armulauaga.
                                            Samal ajal pühapäevakoolilapsed kogunevad
                                            kogudusemajas
                                              Kohvilaud pärast teenistust kogudusemajas.

                               Kell 13.00      Inglisekeelne jumalateenistus armulauaga.

Esmaspäev, 27. novembril            Muusikatund kirikus kell 18.00. Esinevad VHK Muusikakooli ja G.Otsa Tallinna Muusikakooli kitarriõpilased.
  Juhendaja  Kirill Ogorodnikov.

Teisipäeval, 28. novembril           Kirikukogu jumalateenistus kell 10.00

Kolmapäev, 29. novembril           Kirikukogu jumalateenistus kell  9.00

Vesper kirikus kell 18.00 - sissepääs hoovi poolt.

Neljapäev,  30. novembril           Leerikursus täiskasvanutele kell 18.00 kogudusemaja saalis.

Pühapäeval, 3. detsembril     I ADVENT

Kell 11.00          Jumalateenistus armulauaga – 1. advendiküünla
                                            süütamine.

                                            Samal ajal pühapäevakoolilapsed kogudusemajas.

                                                          Kohvilaud ja jõululaat pärast teenistust kogudusemajas.

                               Kell 13.00       Inglisekeelne jumalateenistus armulauaga.

                               Kell 15.00       Lätikeelne jumalateenistus armulauaga.

                               Kell 16.00       EELK Tallinna Praostkonna 1. advendi kontsert-palvus
                                                         „Sulle tuleb Kuningas“ Tallinna Jaani kirikus.

Esmaspäeval, 4. detsembril           Muusikatund kirikus kell 18.00. Esineb Hille Poroson, orel.

Kolmapäeval, 6. detsembril           Vesper kirikus kell 18.00 - sissepääs hoovi poolt.

Neljapäeval,   7. detsembril            Leerikursus täiskasvanutele kell 18.00 kogudusemaja saalis.
Reedel,            8.detsembril            Taize palvus kell 19.00

Laupäev, 9. detsembril            KOGUDUSE JÕULULÕUNA KOGUDUSEMAJAS
                                                          KELL 13.00. OSALUSTASU 3 €.
                                                          Registreerimine koguduse telefonil 646-4430.

Pühapäeval, 10. detsembril  II ADVENT

Kell 11.00         Ristimis- ja konfirmatsiooniga perejumalateenistus.
                                           Kaastegevad koguduse lapsed ja noored.
                                           Kohvilaud ja jõululaat pärast teenistust kogudusemajas.

                             Kell 13.00         Inglisekeelne jumalateenistus armulauaga.
                                                          Kaastegev Urve Purga viiuliansambel.

Esmaspäeval, 11. detsembril          Muusikatund kirikus kell 18.00. Esineb Tuuliki Jürjo, orel.

Kolmapäeval, 13. detsembril         Usuteaduse Instituudi jumalateenistus kell 16.00.
                                                             Vesper kirikus kell 18.00 - sissepääs hoovi poolt.

Pühapäeval, 17. detsembril   III ADVENT

Kell  9.00          Tallinna Jaani koguduse palvus.                    

Kell 11.00          Jumalateenistus armulauaga. Hõbeleer.
                                            Samal ajal pühapäevakool kogudusemajas.
                                              Kohvilaud ja jõululaat pärast teenistust kogudusemajas.

                            Kell 13.00         Inglisekeelne jumalateenistus armulauaga.

Esmaspäeval, 18. detsembril.       Muusikatund kirikus kell 18.00. Esineb Kristiina Hoidre, orel.

Teisipäeval, 19. detsembril            Kontsert kell 18.00.
                                                             Esinevad koorid: „Vanaisad”, „Miraaž” ja „Videvik”.

Kolmapäeval, 20. detsembril         Kontsert kell 17.00. 
                                                              Vesper peale kontserti

Reedel, 22. detsembril                    Ristiku Põhikooli jõulukontsert. Kell 10.00.

Laupäeval, 23. detsembril              Kontsert kell 17.00. Esinevad „Kammermuusikud“.

Pühapäeval, 24. detsembril  - IV ADVENT - JÕULULAUPÄEV

                               Kell 11.00          4. advendi jumalateenistus armulauaga.

                               Kell 13.00         Ingliskeelne 4. advendi – jõululaupäeva
                                                           jumalateenistus armulauaga. Orelil Kristiina Hoidre.
                                                           Laulab kammerkoor “Crede“ Kristina Sildos juhatusel. 

                               Kell 16.00         Camille Saint-Saëns „Jõuluoratoorium”.
                                                            Koguduse kammerkoor Riho Ridbecki juhatusel,
                                                            solistid ja muusikud.

                               Kell 17.00         Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus.
                                                            Orelil Olga Gams.
                                                            Laulab koguduse kammerkoor Riho Ridbecki
                                                            juhatusel.    
            

Esmaspäeval, 25. detsembril -  I JÕULUPÜHA

                               Kell 11.00          1. jõulupüha jumalateenistus armulauaga.
                                                             Orelil Kristiina Hoidre. Solist (sopran) Meeli Lass.

   Kell 13.00         Inglisekeelne 1. jõulupüha jumalateenistus armulauaga.

                               Kell 18.00         Jõulumuusika. Orelil Olga Gams ja Kristiina Hoidre.

Teisipäeval, 26. detsembril - II JÕULUPÜHA

                               Kell 11.00          2. jõulupüha jumalateenistus.

                               Kell 13.00         Lätikeelne  jõulujumalateenistus.

Kolmapäeval 27. detsembril – III JÕULUPÜHA

                                                         Vesper kirikus kell 18.00 - sissepääs hoovi poolt.

Pühapäeval, 31. detsembril -VANA-AASTA

                                Kell 11.00          Vana-aasta jumalateenistus armulauaga.

                               Kell 13.00         Ingliskeelne jumalateenistus armulauaga.

Esmaspäeval, 1. jaanuaril -  UUS-AASTA 2017

                               Kell 11.00          Uusaasta kontsert-jumalateenistus.
                                                             Esineb Kristiina Hoidre, orel.

                               Kell 18.00         Muusikatund. Esinevad Meelis Vahar, viiul,
                                                             Ludmilla Kõrts, sopran ja Tiia Tenno, orel.

Kolmapäeval 3. jaanuaril

                                                       Vesper kirikus kell 18.00 - sissepääs hoovi poolt.

Laupäeval, 6.jaanuaril -       KOLMEKUNINGAPÄEV

                               Kell 11.00          Kolmekuningapäeva jumalateenistus armulauaga.

Pühapäeval,  7. jaanuaril–   KRISTUSE RISTIMISPÜHA

                               Kell 11.00          Jumalateenistus armulauaga.

                               Kell 13.00         Ingliskeelne jumalateenistus armulauaga.

                               Kell 15.00         Lätikeelne jumalateenistus.

Esmaspäeval, 8. jaanuaril

                               Kell 18.00         Muusikatund. Esineb Olga Gams, orel.

 

TÄNAME KÕIKI KOGUDUSELIIKMEID KES ON TEINUD OMA AASTA ANNETUSE!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

JÕULULAAT ALATES 1.ADVENDIST OOTAME TEID OSTMA JA MÜÜMA.MÜÜGIKS OODATUD UUED ASJAD, KÄSITÖÖ JA HOIDISED. Tulu läheb koguduse eakatele jõulupakkide jaoks.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kantselei (Kogudusemajas Pühavaimu 4) on avatud E - R kl 10.00-13.00
tel 646 4430  e-post: tallinna.puhavaimu@eelk.ee

Õpetajate vastuvõtuajad: Õp. Gustav Piir E 16-18 ja kokkuleppel gustav.piir@eelk.ee 
                                             Õp. Eha Kraft R 10-12 ja kokkuleppel eha.kraft@eelk.ee    

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SAINT TIMOTHY AND SAINT TITUS CONGREGATION

SERVICES IN ENGLISH AT THE HOLY SPIRIT CHURCH

Pühavaimu Street 2, Tallinn Old Town  Church Office: 646-4430

Priest-in-charge: Revd. Gustav Piir - office hours Mondays 16.00-18.00

Assistant: Revd. Sara Bishop - office hours Wednesdays 10.00-12.00 

EUCHARIST EVERY SUNDAY AT 13.00 / 1 PM 

SATURDAY, NOVEMBER 11TH 2017 AT 10.45

REMEMBRANCE DAY SERVICE AT THE TALLINN MILITARY CEMETERY

FILTRI TEE 14 – gathering at 10.30

MUSIC HOUR IN THE CHURCH ON MONDAYS AT 6 PM

Free admission – donations go toward the music program of the church. 

SUNDAY SCHOOL CLASSES FOR CHILDREN

Sundays at 11.00 AM in the Parish House

(Pühavaimu street 4 – off the church courtyard at the back of the church.)  

The Church is open for tourists (except during services and events)

Monday to Friday 10.00-14.00, Saturday 10.00-16.00 and Sunday between services.  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LATVIEŠU sv TRĪSVIENĪBAS  DRAUDZES

DIEVKALPOJUMI: MĒNEŠA 1. SVĒTDIENĀ PLKST 15.00

Mācītājs Valdeks Johansons: valdek.johanson@eelk.ee

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SAKARIASE OSAKOGUDUSE VIIPEKEELNE JUMALATEENISTUS

 Usuteaduse Instituudi Püha Risti kabelis (Pühavaimu tänav 6)

algusega kell 11.00  - kuu teisel ja neljandal pühapäeval 

Õpetaja Tiiu Hermat  - www.facebook.com/Sakariasekogudus/

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INFORMATSIOON  PÄEVAHOIULT "PESAKE" (E-R kell 8.00 – 18.00)

Asukoht: Tallinn Pühavaimu 4. Теl: +372 644 4102; Mob.EMT: +372 53 44 3555.
E-post: eha.craft@gmail.com või: tallinna.puhavaimu@eelk.ee Koduleht: pesake.weebly.com

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 Püha Vaimu kiriku lahtioleku ajad    2017/ 2018.a. 

14. jaanuar-15.märts  E-R kell 12-14  Laupäeviti  kl. 10-16

18.märts -29. aprill   E-R kell 10-15  Laupäeviti  kl. 10-16

2.mai – 30. september  E-R kell 9-18  Laupäeviti  kl. 9-18

1.oktoober - 15.oktoober   E - R kell  10-16  Laupäeviti  kl. 10 - 16

16.oktoober -30. november  E-R  kell-10-14  Laupäeviti  kl. 10-16

1.detsember 2017– 13. jaanuar 2018 E-R  kell 9-18   Laupäeviti  kl. 10-16