Jumalateenistus armulauaga pühapäeviti kell 11.00 
Inglisekeelne jumalateenitus armulauaga pühapäeviti kell 13.00 
Lätikeelne jumalateenistus armulauaga kuu 1. pühapäeval kell 15.00
Muusikatund kirikus esmaspäeviti kell 18.00  - SISSEPÄÄS VABA. Annetus koguduse muusikatöö heaks. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kirik on avatud turistidele välja arvatud jumalateenistuse ja talituste ajal,

  esmaspäevast reedeni kell 09.00-18.00  ja laupäeviti 10.00-18.00 ning pühapäeval jumalateenistuste vahel. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  

ANNETUSED PÕHIKOGUDUSELE

Apostel Paulus kirjutab: „Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat”  ( II kor. 9:7)

LIIKMEANNETUST saab tasuda kantseleisse E-R kell 10.00-13.00  või koguduse pangaarvele: Swedbank, konto nr. EE312200001120200255  EELK Tallinna Püha Vaimu kogudus. (Tasudes pangaarvele,  palume märkida maksja nimi, makse nimetus ja millise perioodi eest tasutakse).

ERIOTSTARBELISI annetusi saab kanda alljärgnevale kontole: 

EELK Tallinna Püha Vaimu kogudus SWEDBANK a/a EE272200221060085051.

Selgitusse palume kirjutada konkreetselt, mida toetada soovitakse.

Täname annetajaid, kes  on annetanud koguduse eriotstarbeliste korjanduste heaks:

 oreli restaureerimise heaks,Rahumäe kabeli heakskiriku valgustuse uuendamise heaks ja samuti kiriku küttekulude katteks  2018 aastal

 Koguduse  kammerkoor  Riho Ridbecki juhatusel ootab uusi liikmeid oma ridadesse. Oodatud on kõik  huvilised.Peab oskama lugeda nooti.Informatsiooni saab  koguduse telefonil  6464430

 

EELK TALLINNA PÜHA VAIMU KIRIKUS ja KOGUDUSEMAJAS

Pereteenistused : 11.11 ; 09.12 ; 20.01.2019 ; 10.02.2019 ; 10.03.2019 ; 14.04.2019 ; 12.05.2019

Perepäev 17.11 kogudusemajas algusega kell 10.00 -16.00. Osalustasu  perele 8€ ja üksikisikuna 5 €. Osa võivad võtta kõik, kel vähegi lapselikku meelt ja soovi kingituse näol teha rõõmu meie koguduse eakatele.Lõunaks saab suppi! 

UUS! Iga kuu neljandal pühapäeval alates on kogudusemaja saalis koguduse liikmetele kohvilaud külalisega. Tere tulemast kuulama!


UUS!Üks kord kuus toimub kogudusemajas naiste neljapäev. See on võimalus ühiseks osaduseks ja vestluseks elulistel teemadel. Järgmised naiste neljapäevad toimuvad 8. novembril ja 13. detsembril kell 17.30. Tere tulemast!

         Reedel 2. novembril HINGEDEPÄEV
                             Kell 12.00 Hingedepäeva Oikumeeniline palvus Pärnamäe kalmistul
                                                   tuhamatuste ühisel kalmul. (Buss nr. 8 lõpp peatus).

                               Kell 12.00 Hingedepäeva palvus Rahumäe kalmistul. Kaarli koguduse kabelis.

Pühapäeval, 4 . novembril  24. pühapäev pärast nelipüha       

                               Kell 11.00 Jumalateenistus armulauaga. Laulab Riia Jaani koguduse koor.

 Samal ajal pühapäevakool kogudusemajas. Teenistusele järgneb kohvilaud

                               Kell 13.00 Ingliskeelne jumalateenistus armulauga. Kõigi Pühakute Pühapäev.

                               Kell 15.00 lätikeelne jumalateenistus armulauaga. Läti Vabariik 100.

Laulab Riia Jaani koguduse koor. Teenistusele järgneb kohvilaud.

Esmaspäeval, 5. novembril

Kell 18.00 Muusikatund. Esineb Alexander Tsvetkvo, orel. (St. Peterburg).

Kolmapäeval, 7. novembril

Kell 18.00 Vesper (sissepääs hoovipoolt).

Neljapäeval, 8. novembril

Kell 17.30 Naiste neljapäev kogudusemajas. Pühavaimu tänav 4 (kiriku hoovis).

Kell 18.00 Leerirühm täiskasvanutele kogudusemajas. Pühavaimu tänav 4 (kiriku hoovis).

                Reedel 9. novembril

                               Kell 19.00 Taizé palvus kirikus (sissepääs hoovipoolt).

Pühapäeval, 11 . novembril  25. pühapäev pärast nelipüha       

                             Kell 10:45 Tallinna Kaitseväe Kalmistul (Filtri tee 14) –
                            Sõdades langenute mälestamine.
                             Ingliskeelne palvus Briti sõjahaudade juures. „Esimese Maailmasõja lõpust 100 aastat.“

Kell 11.00 ISADEPÄEVA Perejumalateenistus armulauaga.

Kaastegevad koguduse lapsed ja koguduse kammerkoor. Teenistusele järgneb kohvilaud.

                              Kell 13.00 Ingliskeelne jumalateenistus armulauga.

MÄLESTUSTEENISTUS ARMULAUAGA: „I MAAILMASÕJA LÕPUST 100 AASTAT“.

Esmaspäeval, 12. novembril

Kell 18.00 Muusikatund The Herbert Howells Trust toetusel.

ESIMESE MAAILMASÕJA LÕPUST 100 AASTAT

Mikhail MISHCHENKO – orel  (St.Peterburg)

Philipp KAPLAN – sõnaline osa (Moscow)

Kolmapäeval, 14. novembril

Kell 18.00 Vesper (sissepääs hoovipoolt).

Neljapäeval, 15. novembril

Kell 18.00 Leerirühm täiskasvanutele kogudusemajas. Pühavaimu tänav 4 (kiriku hoovis).

Laupäeval 17. novembril

PEREPÄEV KOGUDUSEMAJAS KELL 10.00-16.00. Eelregistreerimine kuni 12.11.2018 – õp. Eha Kraft (646-4430 või tallinnapuhavaimu@eelk.ee )

Pühapäeval, 18 . novembril  Valvamispühapäev

                               Kell 11.00 Jumalateenistus armulauaga.

Samal ajal pühapäevakool kogudusemajas.

                                Kell 13.00 Ingliskeelne jumalateenistus armulauga.

Esmaspäeval, 19. novembril

Kell 18.00 Muusikatund. Esinevad Kadri Ploompuu (orel),
               Kristi Mühling (kromaatiline kannel) ja Maren  Ülevain (laul).

                Kolmapäeval, 21. novembril

Kell 16.00 EELK Usuteaduse Instituudi jumalateenistus.

Kell 18.00 Vesper (sissepääs hoovipoolt).

Neljapäeval, 22. novembril

Kell 18.00 Leerirühm täiskasvanutele kogudusemajas. Pühavaimu tänav 4 (kiriku hoovis).

Pühapäeval, 25 . novembril  Igavikupühapäev - 

                               Kell 11.00 Surnutemälestuspüha jumalateenistus armulauaga.

  Samal ajal pühapäevakool kogudusemajas. Pärast jumalateenistust „kohvilaud külalisega“.

                               Kell 13.00 Ingliskeelne Kuningas Kristuse pühajumalateenistus armulauga.

                 Kell 17:00 Leinagrupp kogudusemaja saalis Kreet Aun juhendusel.

Esmaspäeval, 26. novembril

Kell 18.00 Muusikatund. Esineb Kristel Aer (orel). 
Kolmapäeval, 28. novembril              

Kell 18.00 Vesper (sissepääs hoovipoolt).

Neljapäeval, 29. novembril

Kell 18.00 Leerirühm täiskasvanutele kogudusemajas.
                                      Pühavaimu tänav 4 (kiriku hoovis)

                                                                                

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kantselei (Kogudusemajas Pühavaimu 4) on avatud E - R kl 10.00-13.00
tel 646 4430
  e-post: tallinna.puhavaimu@eelk.ee

Õpetajate vastuvõtu ajad:  Õp. Gustav Piir E 16-18 ja kokkuleppel gustav.piir@eelk.ee

Õp. Eha Kraft R 10-12 ja kokkuleppel eha.kraft@eelk.ee

EELK Tallinna Püha Vaimu kogudus • Reg. kood 80210007 • 
e-post: 
tallinna.puhavaimu@eelk.ee   Aadress: Pühavaimu 2, 10123 Tallinn. Telefon: 646 4430 

Kirik on avatud turistidele välja arvatud jumalateenistuse ja talituste ajal,

esmaspäevast reedeni kell 9.00-18.00  ja laupäeviti 9.00-18.00

ning pühapäeval jumalateenistuste vahel. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kirik on avatud turistidele 
välja arvatud jumalateenistuse ja talituste ajal,
 esmaspäevast reedeni kell 9 - 18  ja laupäeviti 09.00-18.00  
ning pühapäeval jumalateenistuste vahel. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INFORMATSIOON  PÄEVAHOIULT "PESAKE" (E-R kell 8.00 – 18.00)

Asukoht: Tallinn Pühavaimu 4. Теl: +372 644 4102; Mob.EMT: +372 53 44 3555.
E-post: eha.craft@gmail.com või: tallinna.puhavaimu@eelk.ee Koduleht: pesake.weebly.com
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

SAINT TIMOTHY AND SAINT TITUS CONGREGATION
SERVICES IN ENGLISH AT THE HOLY SPIRIT CHURCH

Pühavaimu Street 2, Tallinn Old Town 10123 - telephone Church Office: 646-4430
Priest-in-charge: Revd. Gustav Piir - office hours Mondays 16.00-18.00
EUCHARIST EVERY SUNDAY AT 13.00 / 1 PM
MUSIC HOUR MONDAY EVENINGS AT 18.00 / 6 PM

 CHURCH IS OPEN FOR TOURISTS

 

Monday to Friday 10-14 and Saturday 10-16 (and on Sundays between services)

ARMISTICE 100 

SUNDAY NOVEMBER 11th 2018 at 10:45

Service of Remembrance at the British War Graves

In the Tallinna Military Cemetery, Filtri Street 14

(Buss nr. 16 – stop “Veskiposti) 

SUNDAY NOVEMBER 11th 2018 at 13:00

Remembrance Sunday Eucharist

EELC Tallinn Holy Spirit Church, Pühavaimu Street 2  

MONDAY NOVEMBER 12th 2018 at 18.00

EELC Tallinn Holy Spirit Church, Pühavaimu Street 2

MUUSIC HOUR “100 YEARS SINCE THE END OF WORLD WAR I”

Supported by the Herbert Howells Trust

Mikhail MISHCHENKO (organ, St. Petersburg)
              Philipp KAPLAN (narrator, Moscow)

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
LATVIEŠU sv TRĪSVIENĪBAS  DRAUDZES
DIEVKALPOJUMI: MĒNEŠA 1. SVĒTDIENĀ PLKST 15.00 
Mācītājs Valdeks Johansons: valdek.johanson@eelk.ee

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SAKARIASE OSAKOGUDUSE VIIPEKEELNE JUMALATEENISTUS
Usuteaduse Instituudi Püha Risti kabelis (Pühavaimu tänav 6)
algusega kell 11.00  - kuu teisel ja neljandal pühapäeval 
Õpetaja Tiiu Hermat  - www.facebook.com/Sakariasekogudus/

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  

SAFEGUARDING

SAFEGUARDING 

The Diocese in Europe and the Estonian Evangelical Lutheran Church the Congregation of Saint Timothy and Saint Titus in Tallinn. Our Congregation’s Safeguarding Policy is adopted in co-operative ministry with the mother congregation of the Holy Spirit in Tallinn the Estonian Evangelical Lutheran Church.
The protection from harm of children and adults who may be vulnerable is of paramount importance to us. As a congregation within the Diocese of Europe and The Estonian Evangelical Lutheran Church, we comply fully with the requirements of the Diocese’s Safeguarding Policy.
We will not tolerate the abuse of children or adults in any form. Specifically, within our congregation we are committed to:
The care, nurture, and respectful pastoral ministry of all children, young persons and adults
The safeguarding and protection of all children, young persons and adults who may be vulnerable
The establishing of safe, caring communities which provide a loving environment where there is a culture of ‘informed vigilance’ as to the dangers of abuse.
The careful selection and training of all those with any safeguarding responsibility within the Church, including the use of available criminal records disclosures and relevant vetting and barring schemes.
Preventing abuse or the likelihood of abuse by encouraging and adopting a pro-active stance to safeguarding; responding to the slightest concern whether by rumour, speculation or from an anonymous source – every safeguarding concern will be taken seriously.
Ensuring that any concern about safeguarding must be passed onto someone in the Diocesan Safeguarding Team as there are no legal barriers to sharing such concerns.
Responding without delay to every complaint made which suggests that a child, young person or adult may have been harmed - co-operating with the local police, relevant local agencies and any other relevant body (eg other faith groups) in any investigation.
Seeking to work with anyone who has suffered abuse, developing with them an appropriate ministry of informed pastoral care.
Seeking to challenge any abuse of power, especially by anyone in a position of trust.
Seeking to offer pastoral care and support, including supervision and referral to the proper authorities, to any member of our church community known to have offended against a child, young person or vulnerable adult.
You will find details on how we action our policy and useful contact information on the Diocese Homepage     http://europe.anglican.org/what-we-do/safeguarding  If you have any queries please speak to the EELC Tallinn Holy Spirit (EELK Tallinna Püha Vaimu) Congregation Safeguarding Officer Astrid Linnumäe astrid.liiskmann@thomail.com or Safeguarding-ID Checker Eha Kraft eha.kraft@eelk.ee or contacts via (+372) 646-4430 or tallinna.puhavaimu@eelk.ee

EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse põhikoguduse ja osakogudused : 

- Meie kinnitame, et meie kogudus,  osakoguduseed ja Sihtasutus Püha Vaimu Kirik toetavad perekondi selleks ,et kasvatada ja kaitsta lapsi, noori ja inimesi ,keda on kerge rünnata.
- Meie võtame arvesse ,et meie töö laste, noorte ja inimestega, keda on kerge rünnata on kiriku poolne vastutus mida tuleb tõsiselt kanda.
- Meie rakendame Inglismaa Kiriku Euroopa Piiskopkonna poliitikat nagu on kirjeldatud juhises „Laste Hoolekanne ja Kaitse“.
- Meie valime hoolega, koolitame ja võtame tööle ning toetame oma töötegijaid. 
- Meie tõsiselt ja aegsasti tegeleme kaebustega.
- Igal aastalt meie vaatame üle oma tegevuse ja praktika laste, noorte ja kergesti rünnatavate inimeste kaitse valdkonnas.
- Meie esindaja laste, noorte ja kergesti haavatavate inimeste puhul on: (määratava isiku nimi)
- Meie kinnitame et riiklikud seadused mis kaitsevad lapsi, noori ja kergesti rünnatavaid  inimesi on meil selged ja samas, et on vajalik uurida süüdistusi ja väärkohtlemisega seotud juhtumeid. Meie teeme oma parima, et võtta arvesse kõiki muudatusi seoses nende nõuetega.

 

 

 Püha Vaimu kiriku lahtioleku ajad    2018/ 2019.a. 

14. jaanuar-15.märts  E-R kell 12-14  Laupäeviti  kl. 10-16

16.märts -30. aprill   E-R kell 10-15  Laupäeviti  kl. 10-16

1.mai – 30. september  E-R kell 9-18  Laupäeviti  kl. 9-18

1.oktoober - 15.oktoober   E - R kell  10-16  Laupäeviti  kl. 10 - 16

16.oktoober -30. november  E-R  kell-10-14  Laupäeviti  kl. 10-16

1.detsember 2018– 13. jaanuar 2019 E-R  kell 9-18   Laupäeviti  kl. 10-16