EELK TALLINNA PÜHA VAIMU KOGUDUSES NOVEMBER 2022

„Visit Tallinna“ poolt välja antud märgisega "Siin on COVID-19 turvaline", mis asub meil koguduse facebooki lehel ja kirikus teadete tahvlil,  kinnitame, et järgime meie tegutsemisvaldkonnale kehtestatud Vabariigi Valitsuse korraldusi ja Terviseameti juhiseid, hoiame end nende järgimiseks infoga pidevalt kursis ning aitame külastajatel täita kohapeal viiruse vältimise reegleid. 

“Visit Tallinn” has given us the designation “We follow COVID-19 safety measures” - which is visible on our congregation’s FACEBOOK page and on the information stand in the church. We confirm that we comply with the regulations of the Government of the Republic of Estonia and the guidelines of the Health Board established for our field of activity. We keep ourselves constantly updated with information about the regulations regarding how to prevent the spread of the virus on- site and we help visitors to comply with preventative measures taken here in order to stop the virus from spreading.

EELK TALLINNA PÜHA VAIMU KIRIKUS ja KOGUDUSEMAJAS


Esmaspäeval, 28. novembril. Muusikaga palvus kirikus kell 18.00. Orelil Galina Elshaeva.
Laupäev, 3. detsembril -  II ADVENDI LAUPÄEV
              Kell 10.00         Venekeelne jumalateenistus armulauaga.
              Kell 16:00         Heategevus kontsert „Jõuluootel“ piletitega. 
Pühapäeval, 4. detsembril - II ADVENT

Kell 11.00         Jumalateenistus armulauaga.
                                              Laulab Kammerkoor „Crede“ Mariell Aren juhatusel.
                                              Kohvilaud ja jõululaat pärast teenistust kogudusemajas.
               Kell 13.00        Ingliskeelne jumalateenistus armulauaga.
               Kell 15.00        Lätikeelne jumalateenistus armulauaga.
Esmaspäeval, 5. detsembril.      Muusikaga palvus kirikus kell 18.00. Orelil Piret Aidulo.
Teisipäeval, 6. detsembril.         Jõulukontsert kell 18.00.
                                                         Laulavad Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuse koorid
                                                         Vaike Sarn juhatusel.
Laupäev, 10. detsembril - III ADVENDI LAUPÄEV
                Kell 10.00         Venekeelne jumalateenistus armulauaga.
                Kell 11:15           Viipekeelne jumalateenistus armulauaga. 
Pühapäeval, 11. detsembril - III ADVENT

Kell 11.00             Perejumalateenistus armulauaga.
                                               Kaastegevad koguduse noored Peeter Kaljumäe juhatusel.
Kohvilaud ja jõululaat pärast teenistust kogudusemajas.
Kell 13.00         Ingliskeelne jumalateenistus armulauaga.
Esmaspäeval, 12. detsembril.    Briti laevastiku hukkunute mälestustalitus kell 16.00.
                                                         Muusikaga palvus kirikus kell 18.00
                                                         Urmas Vulp, viiul ja Kristiina Hoidre, orel.
Teisipäeval, 13. detsembril.       Ungari Kultuuri Keskuse jõulukontsert kell 18:00
Kolmapäeval, 14. detsembril.    EELK Usuteaduse Instituudi jõulujumalateenistus kell 16.00.
Laupäev, 17. detsembril -  IV ADVENDI LAUPÄEV 
                Kell 10.00          Venekeelne jumalateenistus armulauaga.
                Kell 16.00          Maardu Koor ja Naiskoor Virvik jõulukontsert.
Pühapäeval, 18. detsembril  - IV ADVENT
                Kell 11.00          Jumalateenistus armulauaga. 
                                                Kohvilaud ja Jõululaat pärast teenistust kogudusemajas.
                Kell 13.00          Ingliskeelne jumalateenistus armulauaga.
Esmaspäeval, 19. detsembril.    Muusikaga palvus kirikus kell 18.00.
                                                         Leena Laas, viiul ja Olga Gams, orel.
Teisipäeval, 20. detsembril.       kell 18.00 Kammerkoor „Aktiva“ Jõulukontsert
Kolmapäeval 21.detsembril        kell 18.00  esineb ansambel "Hõpõ hõim"   

Laupäeval, 24. detsembril - JÕULULAUPÄEV
                Kell 10.00         Venekeelne jõululaupäeva jumalateenistus.
                                                Kell 12:45            Jõulumuusika. Laulab kammerkoor „Crede“
                Kell 13.00         Jõululaupäeva inglisekeelne liturgiline jumalateenistus.
                                             Laulab kammerkoor „Crede“ Mariell Aren juhatusel.
                                             Orelil Kristiina Hoidre.
Pärast jumalateenistust jõulumuusika. Laulab Kammerkoor „Crede“
Laupäeval, 24. detsembril – PÜHAL JÕULUÕHTUL
                Kell 16.00         Camille Saint-Saëns "Jõuluoratoorium".
                                              Koguduse kammerkoor, solistid ja orkester.
                Kell 17.00         Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus.  Orelil Olga Gams.
Laulab koguduse kammerkoor Riho Ridbecki juhatusel.
Pühapäeval, 25. detsembril -  I JÕULUPÜHA
                Kell 11.00          I Jõulupüha jumalateenistus armulauaga.
                                                Kohvilaud pärast jumalateenistus kogudusemajas.
                Kell 13.00         Ingliskeelne I Jõulupüha jumalateenistus armulauaga.
Esmaspäeval, 26. detsembril - II JÕULUPÜHA
                Kell 18.00         II Jõulupüha muusika. Koloratuursopran Maria Veretenina.
Laupäeval, 31. detsembril -  VANA-AASTA
                Kell 10.00         Venekeelne Vana-aasta jumalateenistus armulauaga.
                Kell 15.00         Vana-aasta õhtu jumalateenistus armulauaga.
Pühapäeval, 1. jaanuaril -  UUS-AASTA 2023
                Kell 11.00          Uue-aasta jumalateenistus armulauaga.
                Kell 13.00          Inglisekeelne jumalateenistus armulauaga.
                Kell 15.00          Lätikeelne jumalateenistus armulauaga.
Esmaspäeval, 2. jaanuaril   Muusikaga palvus kirikus kell 18.00.
Reedel, 6. jaanuaril 2023 – KOLMEKUNINGAPÄEV
                Kell 12:00 Kolmekuningapäeva keskpäeva palvus armulauaga. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Apostel Paulus kirjutab: „Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat”  ( II korintlastele 9:7).
LIIKMEANNETUST saab tasuda koguduse pangaarvele: Swedbank, konto nr. EE312200001120200255  Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku  Tallinna Püha Vaimu kogudus. (Tasudes pangaarvele,  palume märkida maksja nimi, makse nimetus ja millise perioodi eest tasutakse). 
Täname annetajaid, kes eelmisel aastal on annetanud koguduse eriotstarbeliste korjanduste heaks. Jätkuvalt kogume eriannetusi kiriku kommunaalkulude katteks. oreli restaureerimise heaks ja Rahumäe kabeli heaks. Eriotstarbeliste annetuste puhul saab annetused kanda alljärgnevale kontole: Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Püha Vaimu kogudus Swedbank, konto nr. EE272200221060085051. Selgitusse palume kirjutada konkreetselt, mida toetada soovitakse.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lgp. EELK Tallinna Püha Vaimu koguduseliikmed ja kiriku külastajad:

Tänavu aasta uue kirikuaasta algus ja jõulupühade tähistamine kulgeb meile taas tavapärast rada. Palume, et Jumal hoiaks meid ning meie lähedasi ja annaks meile tarkust ning tasakaalu eelseisvate pühade ning aastavahetuse tähistamisel.  Palume jälgida koguduses ja kirikus toimuvaid üritusi ja jumalateenistusi koguduse kodulehel: www.puhavaimu.ee või FACEBOOK lehelt: https://www.facebook.com/puhavaimu/.
Talituste puhul võtke ühendust koguduse õpetajatega koguduse kantselei kaudu ja saate vastavad juhised. Kantselei telefon esmaspäevast reedeni kell 10.00-13.00: 53 07 29 35 või e-post: tallinna.puhavaimu@eelk.ee.
Esmaspäeviti kell 16.00-18.00 telefon kiriku käärkambris 646-4430.
Meie iga aastane advendi – jõulu heategevuslaat koguduse diakooniatöö toetuseks toimub kogudusemajas pühapäeviti pärast jumalateenistusi. Nädala sees kantselei vastuvõtu aegadel E-R 10:00-13:00.
Soovime Teile kannatlikku meelt, rahu ning õnnistust ja tervist! 

 

Õpetaja Gustav Piir, koguduse õpetaja.

PÜHAPÄEVASED JUTLUSED – VAATA KODULEHE NUPU ALT „DIAKOONIA“

KOGUDUSE ADVENDI-JÕULULAAT KOGUDUSEMAJAS
27. NOVEMBRIST – 25. DETSEMBRINI 2022
ADVENDIAJAL PÜHAPÄEVITI KOOS KOHVILAUAGA
PÄRAST JUMALATEENISTUST 12.15-13.00
NÄDALA SEES KANTSELEI VASTUVÕTU AEGADEL E-R 10.00-13.00
MÜÜGITULU LÄHEB KOGUDUSE DIAKOONIATÖÖ TOETUSEKS.
KOHVILAUD KÜLALISEGA PÜHAPÄEVAL 27.  novembril  2022
pärast jumalateenistust kogudusemajas. 
KIRIK ON NOVEMBRIS TURISTIDELE AVATUD E-L KELL 11.00-14.00
VÄLJA ARVATA JUMALATEENISTUSTE JA TALITUSTE AJAL.
KOGUDUSE KAMMERKOOR OOTAB  UUSI LAULJAID
Koguduse kammerkoor Riho Ridbecki juhatusel ootab oma ridadesse uusi lauljaid bassi, tenori ja aldi hääle rühmadesse. Informatsiooni saab  E-R kell 10 -13.00 koguduse telefonil 53072935 või meili teel ulle.gunin@eelk.ee
PÜHAPÄEVAKOOL  Informatsioon tundide kohta
abiõpetaja Eha Kraft e-post eha.kraft@eelk.ee või telefon 53-443-555. 
EELK Tallinna Püha Vaimu kirikus
Pühapäeviti kell 11:00
Eestikeelsed jumalateenistused armulauaga.
Pühapäeviti kell 13:00
Inglisekeelsed jumalateenistused armulauaga.
Sunday Eucharist in English at 1 PM (13.00) in the EELC Tallinn Holy Spirit Church.
Kuu 1. pühapäeval kell 15:00
Lätikeelsed jumalateenistused armulauaga
Esmaspäeviti kell 18:00
Muusikaga palvused (Muusikatund)
Sissepääs vaba. Annetused koguduse muusikatöö heaks
Laupäeviti kell 10:00
Venekeelsed jumalateenistused armulauaga
Богослужения с причастием на русском языке проводятся каждую субботу в 10:00.
Pühavaimu tänav 2, Tallinn
Kuu 2. ja 4. laupäeval kell 11:15
Viipekeelsed jumalateenistused armulauaga
Koguduse kantselei Pühavaimu tänav 4 (Kogudusemaja)
Kantselei vastuvõtu aeg esmaspäevast reedeni 10:00-13:00
Telefon kantseleis 53-072-985 e-post: tallinna.puhavaimu@eelk.ee
Koguduseõpetajate vastuvõtud
Õpetaja Gustav Piir, esmaspäeviti kell 16:00-18:00 kiriku käärkambris
Telefon kiriku käärkambris: 646-4430 e-post: tallinna.puhavaimu@eelk.ee või gustav.piir@eelk.ee
Abiõpetaja Eha Kraft, kokkuleppel: tallinna.puhavaimu@eelk.ee või eha.kraft@eelk.ee
Telefon kantseleis 53-072-985
Abiõpetaja Eha Kraft juhatab koguduse leerikooli.
LIIKMEANNETUST SAAB TASUDA KOGUDUSE PANGAARVELE
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Püha Vaimu kogudus
Swedbank  a/a EE312200001120200255
(Tasudes pangaarvele, palume märkida maksja nimi, makse nimetus ja millise perioodi eest tasutakse)
ANNETUSED KOGUDUSELE
Apostel Paulus kirjutab: „Igaüks andku nii nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat“ (I korintlastele 9:7)
Täname annetajaid, kes eriotstarbeliste korjanduste heaks.
Kogume eriannetusi kiriku küttesüsteemi soojussõlme uuendamise heaks, oreli restaureerimise heaks ja Rahumäe kabeli heaks;
Eriotstarbelist annetuste jaoks palume kasutada alljärgnevat kontot:
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Püha Vaimu kogudus
Swedbank a/a EE272200221060085051
Selgitusse palume kirjutada konkreetselt, mida toetada sooviksite.
TURVALISUS ja KAITSE
EELK Tallinna Püha Vaimu kogudus koos osakogudusetega ja Sihtasutus Püha Vaimu Kirikuga: Meie kinnitame, et meie kogudus, osakogudused ja Sihtasutus Püha Vaimu Kirik toetavad kõiki lapsi, noori ja täiskasvanuid selleks, et kasvatada ja kaitsta lapsi, noori  ja täiskasvanuid – kõiki inimesi (sh inimesi, keda on kerge rünnata vaimselt või füüsiliselt). Meie võtame arvesse, et meie töö laste, noorte ja täiskasvanud inimestega (kaasa arvatud nendega, keda on kerge rünnata) on kiriku poolne vastutus, mida tuleb tõsiselt kanda. Meie rakendame Inglismaa Kiriku Euroopa Piiskopkonna poliitikat nagu on kirjeldatud juhises „Hoolekanne ja Kaitse“ / inglise keeles „Safeguarding“. Valime hoolega, koolitame ja võtame tööle ning toetame oma töötegijaid.  Tegeleme tõsiselt ja aegsasti kaebustega. Meie kinnitame, et riiklikud seadused, mis kaitsevad lapsi, noori ja täiskasvanuid (sh kergesti rünnatavaid  inimesi ) on meil selged ja samas, et on vajalik uurida süüdistusi ja väärkohtlemisega seotud juhtumeid ning teeme oma parima, et võtta arvesse kõiki muudatusi seoses nende nõuetega. Igal aastal vaatame üle oma tegevuse ja praktika laste, noorte ja täiskasvanud inimeste (sh kergesti rünnatavate inimeste) kaitse valdkonnas.
Kui on küsimusi või on abi vaja kontaktid on:
Kaitseametnik: Astrid Linnumäe astrid.linnumae@gmail.com
Tausta kontroll:  Eha Kraft eha.kraft@eelk.ee või (+372) 646-4430 või tallinna.puhavaimu@eelk.ee

SAINT TIMOTHY and SAINT TITUS CONGREGATION
Worshipping in the EELC Tallinn Holy Spirit Church
Tallinn Old Town, Pühavaimu Street 2, 10123 Tallinn
Priest-in-charge: Reverend Gustav Piir
Office hours in the sacristy on Mondays 16:00-18:00
Church telephone (+372) 646-4430

E-mail: tallinna.puhavaimu@eelk.ee
Parish House office hours Pühavaimu Street 4, 10:00-13:00
Phone ?372-53-072-985
Services for Christmas
Saturday, December 24th 2022 at 13:00 – 1PM - Holy Spirit Church
Service of Lessons and Carols
Crede Choir under the direction of Mariell Aren will sing during the service as well as 15 minutes before and after the service.
Saturday, December 24th 2022 at 23:00 – 11PM
St. Michael’s Swedish Church
Rüütli Street 7/9 (next ot St. Nicholas Church)
International Midnight Christmas Eucharist
Sunday, December 25th 2022 at 13:00 -1PM - Holy Spirit Church
Christmas Day Eucharist.
Eucharist in English every Sunday at 13:00 (1 PM)
The Eucharist is offered in English at the EELC Holy Spirit Church every Sunday at 1 pm. Under the Porvoo Agreement, the Nordic and Baltic Lutheran Churches, the Lutheran Church in Great Britain, the Latvian Lutheran Church Worldwide, the Lusitanian Catholic Apostolic Evangelical Church, the Spanish Reformed Episcopal Church and the Anglican Churches of Britain and Ireland are in full communion with each other,  and called ‘to share a common life in mission and service’. This service is a fruit of that commitment.
Dear visitors and members of the worshipping community: For those who wish, masks are available at the back of the church. For the peace, please nod your head, smile or wink. We will not collect and offering during the service – you may leave your donation in one of the donation boxes. You may also make a bank transfer: Please use the account of the Mother Congregation: Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Püha Vaimu kogudus SWEDBANK account number EE312200001120200255  and mark: Donation for St. Timothy and St. Titus Congregation.    
Prayer with Music every Monday in the church at 18:00 (6 PM).
Free admission. Donations accepted with thanks.
The church is open for tourists every day 11:00-16:00 except during worship services, occasional services and public holidays when hours will vary.
SAFEGUARDING
The safeguarding and protection of all children, young persons and adults who may be vulnerable and the establishing of safe, caring communities which provide a loving environment where there is a culture of ‘informed vigilance’ as to the dangers of abuse are part of our policy in this parish.  We respond without delay to every complaint made which suggests that a child, young person or adult may have been harmed. We co-operate with the local police, relevant local agencies and any other relevant body (eg other faith groups) in any investigation. We seek to work with anyone who has suffered abuse, developing with them an appropriate ministry of informed pastoral care. We challenge any abuse of power, especially by anyone in a position of trust. We offer pastoral care and support, including supervision and referral to the proper authorities, to any member of our church community known to have offended against a child, young person or vulnerable adult. You will find details on how we action our policy and useful contact information on the Diocese Homepage: https://europe.anglican.org/safeguarding/safeguarding

If you have any queries please speak to the EELC Tallinn Holy Spirit (EELK Tallinna Püha Vaimu) Congregation Safeguarding Officer Astrid Linnumäe  astrid.linnumae@gmail.com or Safeguarding-ID Checker Eha Kraft eha.kraft@eelk.ee or contacts via (+372) 646-4430 or tallinna.puhavaimu@eelk.ee